דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪1,170שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פנסי נצנץ מגנטיים לרכבי כיבוי בגליל גולן

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← א.א. יבוא ושיווק בע"מ

1,170

סעיף תקציבי: 


מחוז צפון (07600230)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,170

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪1,170
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)