דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪3,725שהם96%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

לשימוש המשרד לבט"פ

המשרד לבטחון פנים ← תים נטקום בע״מ

3,891

סעיף תקציבי: 


תפעול (07500206)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,725

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪3,725

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)