דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪1,000שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הרמת כוסית

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← בל (ג.י.י.ר.) בע״מ

1,000

סעיף תקציבי: 


מחוז ירושלים (07600234)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,000

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪1,000
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)