דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪5,265שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תחזוקת מעלית בתחנת אשדוד

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← שינדלר נחושתן מעליות בע״מ

5,265

סעיף תקציבי: 


מחוז דרום (07600235)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,633
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,633

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪2,633
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)