דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪8,437שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תיקון מצלמות בתחנת ק.גת לאחר פגיעת ברק

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← מוקד עפרה בע״מ

8,366

סעיף תקציבי: 


מחוז דרום (07600235)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)