דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪2,860שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציוד חילוץ

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← עמוס גזית בע״מ

2,836

סעיף תקציבי: 


מחוז ירושלים (07600234)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)