דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪26,707שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

זכרונות

המרכז למיפוי ישראל ← הראל טכנולוגיות מידע בע״מ

26,746

סעיף תקציבי: 


הוצאות מחשוב (43020121)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪26,707

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪26,707

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)