דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪22,230שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מכרז 3781- שלב א'+ב'

המרכז למיפוי ישראל ← אבו חנא עזמי

22,230

סעיף תקציבי: 


קדסטר (43030101)

אופן רכישה: 


מכרז סגור ממוכן מהיר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪22,230
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪22,230להורדת הדו"ח הרבעוני₪-22,230

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪22,230
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)