דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪2,915שהם71%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כרטיסי ביקור

המרכז למיפוי ישראל ← אופק רחב בע״מ

4,135

סעיף תקציבי: 


תפעול (43020111)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪136.06
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,658להורדת הדו"ח הרבעוני₪255.06להורדת הדו"ח הרבעוני₪865.8

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪136.06
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)