דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪540שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתלמות חיילות בתאריך: 12.3.2020

מ. החינוך-חינוך התיישבותי, מטה מינהל החינוך ההתיישבותי ← מנוף מרכזי נוער ופנימיות (ע"ר)

540

סעיף תקציבי: 


רכש בפנימיות (20660160)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪540

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪540

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)