דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪526.5שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

גביעים

מ. החינוך-חינוך התיישבותי, כפר הנוער אשל הנשיא ← אלוף ספורט י.ג בע״מ

526.5

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪526.5

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪526.5

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)