דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪112.62שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סלטים בקרור למטבח

מ. החינוך-חינוך התיישבותי, כפר הנוער אשל הנשיא ← שטראוס גרופ בע״מ

112.62

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)