דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪2,565שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מכשירים עבור מעבדות ביה"ס

מ. החינוך-חינוך התיישבותי, כפר הנוער עין כרם ← כרמי אינטרלב בע״מ

2,544

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)