דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪7,957שהם28%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שרות מערכת נוכחות 2015

מ. החינוך-חינוך התיישבותי, מטה מינהל החינוך ההתיישבותי ← סינריון מערכות בע״מ

29,367

סעיף תקציבי: 


תפעול ואחזקה (20450202)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(29) - ספק יחיד)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪7,957

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪7,957
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)