דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪35,100שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עדכוןשיטת שכר עידוד לשנת 2015

מ. החינוך-חינוך התיישבותי, מטה מינהל החינוך ההתיישבותי ← אגוד הייעל בעמ

35,100

אופן רכישה: 


לא בשימוש

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,510
2017
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪21,063להורדת הדו"ח הרבעוני₪40,541להורדת הדו"ח הרבעוני₪-30,014

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪3,510
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)