דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪4,329שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קופסאות

המדפיס הממשלתי ← בורנשטיין תעשיית קופסאות קרטון בע״מ

4,329

סעיף תקציבי: 


פעולות (89010112)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,329

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪4,329

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)