דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪35,714שהם36%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציוד משרדי לאספקה שוטפת.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ← קרביץ בע״מ

101,562

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (04530115)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪6,506
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪10,420להורדת הדו"ח הרבעוני₪-3,473להורדת הדו"ח הרבעוני₪12,533להורדת הדו"ח הרבעוני₪132.64
2019

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪6,506
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)