דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪7,020שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הנגשה- דוח פני החברה מס' 10

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ← סקורפיו 88 (שירותי משרד) בע״מ

7,020

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (04530115)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪7,020

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪7,020

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)