דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪3,743שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טיסה לפריז/צרפת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ← משרד האוצר/סוכנות נסיעות ממשלתית

3,762

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (04530115)

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים (תכ"ם 7.12.1)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,743

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)