דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪524.16שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות נציג ציבור במכרז 18.01.2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ← ג'בארין יונס

524.16

סעיף תקציבי: 


פעולות (04530117)

אופן רכישה: 


תקנה 5(ג)(4) - התקשרות עם מומחה - מינוי לועדה ציבורית/בורר/מ

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪524.16

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪524.16
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)