דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪118.18שהם102%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ביטוח+מחשב נייד לטורינו/איטליה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ← משרד האוצר/סוכנות נסיעות ממשלתית

116.8

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (04530115)

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪118.18

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)