דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪24.51שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ביטוח למקסיקו סיטי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ← משרד האוצר/סוכנות נסיעות ממשלתית

24.63

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (04530115)

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים (לא טעון מכרז)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪24.51

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪24.51
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)