דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪2,282שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

גרפיקה ועיצוב: קטלוג הדרכה 2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ← סקורפיו 88 (שירותי משרד) בע״מ

2,282

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (04530115)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז- מכרז פומבי,פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,282

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪2,282
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)