דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪1,246שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קניית סוכר 1 קג לצריכה שוטפת וחומרי ניקוי סנובון נוזלי וסקוטש ירוק לתפעול שוטף.

מחסני שיווק סל בע״מ

1,246

סעיף תקציבי: 


תפעול שוטף (02030504)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,246

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪1,246
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)