דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪936שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי גרפיקה

טלויזיה חינוכית, הטלוויזיה החינוכית ← כהנא טליה אסתר

936

אופן רכישה: 


תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪936

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪936
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)