דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪1,541שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יעוץ לשוני

טלויזיה חינוכית, הטלוויזיה החינוכית ← נחמיאס נתן

1,541

סעיף תקציבי: 


הפקת תוכניות (20500120)

אופן רכישה: 


תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,541

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪1,541
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)