דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪32,212שהם60%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סיוע במדור שכר

טלויזיה חינוכית, הטלוויזיה החינוכית ← רויטשטיין מקסים

54,421

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪6,857להורדת הדו"ח הרבעוני₪25,354

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪6,857
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)