דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪14,625שהם50%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי צפיה

טלויזיה חינוכית, הטלוויזיה החינוכית ← אוגש טל

29,250

סעיף תקציבי: 


אחזקה ותפעול (20500116)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(29) - ספק יחיד)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪13,865
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪760.5

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)