דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪117.1שהם72%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כתוביות

טלויזיה חינוכית, הטלוויזיה החינוכית ← חברת אולפני אלרום (2000) בע״מ

163.8

סעיף תקציבי: 


רכש סרטים (20500122)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)