דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪8,287שהם74%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פינוי אשפה וגזם

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← י. ר. א. ב. שרותי נוי 1985 בע״מ

11,349

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (33010201)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪8,287

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)