דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות / הכנסות למימון גירעון

270,425,448,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא הכנסות למימון גירעון, במסגרת הנושא הכנסות.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

בשנת 2024 תקציב הכנסות / הכנסות למימון גירעון הוא ₪270,425,448,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪81,952,640,453
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה