דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות / מסים ישירים

242,520,000,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא מסים ישירים, במסגרת הנושא הכנסות.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

מס ישיר מתאפיין בכך שמוטל על מבצע הפעולה. המס שהאדם משלם באופן ישיר על הכנסתו וחברה משלמת על רווחיה.

— מקור: ויקיפדיה

בשנת 2024 תקציב הכנסות / מסים ישירים הוא ₪242,520,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪254,685,974,449
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה