דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות אחרות / רזרבה

-
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא רזרבה, במסגרת הנושא הוצאות אחרות.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

על ידי סעיף זה הממשלה שומרת לעצמה כסף בצד להוצאות לא צפויות. שימו לב שבשנים של תקציב דו שנתי נשמרת רזרבה גם למקרה שהתחזיות הכלכליות, שנעשו שנתיים מראש, יתגלו כלא מדויקות.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב הוצאות אחרות / רזרבה לא הוקצה.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪9,860,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תחת סעיף זה מוקצים 3,470 תקני כח אדם , ובנוסף 2,025 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה