דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות אחרות / הוצאות שונות

9,750,589,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא הוצאות שונות, במסגרת הנושא הוצאות אחרות.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

סעיף סל שמרכז הוצאות שונות של הממשלה על מגוון נושאים. בין שאר הנושאים אפשר לציין השקעה בפרויקטי מחשוב רוחביים, מימון תכניות הבראה לגופים ציבוריים, תקציבים לרשויות הפיקוח ממשלתיות עצמאיות ועוד.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב הוצאות אחרות / הוצאות שונות הוא ₪9,750,589,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,576,086,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪7,704,262,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪382,053,000 (3.92%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,126,311,000 (21.81%)
  • רכש וקניות: ₪4,106,557,000 (42.12%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪4,366,820,779
תחת סעיף זה מוקצים 1,085 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה