דלג לתוכן עיקרי
סיווג נושאי רוחבי

הוצאות אחרות

תקציב מאושר: 33,983,047,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת נושא אחד.
הטיפול בנושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

בשנת 2024 תקציב הוצאות אחרות הוא ₪33,983,047,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪16,534,453,000 (48.66%)
  • תמיכות והעברות: ₪9,396,873,000 (27.65%)
  • רכש וקניות: ₪2,884,448,000 (8.49%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪25,739,972,105
תחת סעיף זה מוקצים 1,880 תקני כח אדם , ובנוסף 2,027 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?