דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות אחרות

32,800,358,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת נושא אחד.
הטיפול בנושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

בשנת 2024 תקציב הוצאות אחרות הוא ₪32,800,358,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,361,283,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪17,564,262,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪16,451,480,000 (50.16%)
  • תמיכות והעברות: ₪9,084,415,000 (27.7%)
  • רכש וקניות: ₪4,128,795,000 (12.59%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪25,739,972,105
תחת סעיף זה מוקצים 4,554 תקני כח אדם , ובנוסף 2,025 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?