דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

החזרי חוב / קרן

139,950,259,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא קרן, במסגרת הנושא החזרי חוב.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

החוב של מדינת ישראל "ממוחזר" כל שנה. כלומר חוב ישן מגיע לפירעון ועל מנת לפרוע אותו מדינת ישראל לוקחת חוב חדש וכך בעצם ממחזרת את החוב. סעיף זה מציין את היקף אגרות החוב הממשלתיות שמגיעות לתאריך פרעונן.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב החזרי חוב / קרן הוא ₪139,950,259,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪111,032,540,055
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה