דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

החזרי חוב / ריבית

48,320,151,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא ריבית, במסגרת הנושא החזרי חוב.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

אלו תשלומי הריבית השוטפים שממשלת ישראל משלמת כל שנה על החוב שלה. סעיף זה כולל את התשלום על מלוות הפנים (חוב שנלקח מאזרחי מדינת ישראל) ומלוות החוץ (חוב שנלקח מאזרחי העולם).

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב החזרי חוב / ריבית הוא ₪48,320,151,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪42,058,724,724
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה