דלג לתוכן עיקרי
סיווג נושאי רוחבי

החזרי חוב

תקציב מאושר: 202,795,421,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת נושא אחד.
הטיפול בנושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

בשנת 2024 תקציב החזרי חוב הוא ₪202,795,421,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪168,623,985,655
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?