דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ענפי משק / תקשורת

81,864,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא תקשורת, במסגרת הנושא ענפי משק.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד התקשורת משמש גוף האחראי לאסדרת ענף תקשורת ולפיקוח על הגופים הפועלים בו.

המשרד אחראי ליישום מדיניות הממשלה בנושא התקשורת ולקביעת הכללים שבמסגרתם פועלים הגופים בענף, על תחומי השונים. מאחר שבאופיו משרד התקשורת הוא משרד מטה, רוב תקציבו משמש למימון הוצאות השכר של העובדים, להוצאות תפעול שוטפות, לרכישת שירותי ייעוץ, לעריכת מחקרים וסקרים ולרכישת ציוד לצורך פעילות הפיקוח והאכיפה.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב ענפי משק / תקשורת הוא ₪81,864,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪132,269,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪4,800,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪56,894,000 (69.5%)
  • תמיכות והעברות: ₪4,800,000 (5.86%)
  • רכש וקניות: ₪18,890,000 (23.07%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪92,882,983
תחת סעיף זה מוקצים 151.5 תקני כח אדם , ובנוסף 36 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה