דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ענפי משק / כלכלה ותעשיה

4,567,498,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא כלכלה ותעשיה, במסגרת הנושא ענפי משק.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד הכלכלה והתעשייה מופקד על עידוד ענפי התעשייה והמסחר, לרבות עסקים קטנים ובינוניים וקידום סחר החוץ וכן על יישום מדיניות הממשלה להפחתת יוקר המחיה ולהגברת התחרות במשק.

הרשות לחדשנות מופקדת על יישום מדיניות הממשלה לעידוד התעסוקה. משרד הכלכלה והתעשייה, הרשות לחדשנות וכן יחידות התעסוקה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים פועלים באמצעים תקציביים, מנהליים, אכיפתיים ותחיקתיים (חקיקת משנה) לצורך מימוש יעדיהם המרכזיים.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב ענפי משק / כלכלה ותעשיה הוא ₪4,567,498,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪956,017,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪5,523,515,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪754,819,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪3,150,333,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪219,692,000 (3.98%)
  • תמיכות והעברות: ₪3,262,021,000 (59.06%)
  • רכש וקניות: ₪1,977,203,000 (35.8%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪3,804,416,122
תחת סעיף זה מוקצים 584 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה