דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ענפי משק / תיירות

3,163,132,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא תיירות, במסגרת הנושא ענפי משק.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד התיירות ממונה על קידום ושיווק תנועת התיירות לישראל, מקיים פיקוח על שירותי התיירות: בתי מלון, אכסניות ובתי הארחה ואחראי על הכשרת כוח האדם ועל רישוי פרטים וגופים מסחריים העוסקים בענף. כמו כן הוא מרכז את איסוף ופרסום הנתונים הסטטיסטיים בחקר תנועת התיירות אל ישראל ובתוכה, לצורך לימוד והסקת מסקנות אסטרטגיות, וזאת בראיית התיירות כענף כלכלי מרכזי במדינת ישראל וכמקור הכנסה חשוב של מטבע חוץ.

— מקור: ויקיפדיה

בשנת 2024 תקציב ענפי משק / תיירות הוא ₪3,163,132,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪105,144,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪531,890,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪78,524,000 (2.48%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,751,382,000 (86.98%)
  • רכש וקניות: ₪91,977,000 (2.91%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪2,610,805,998
תחת סעיף זה מוקצים 174 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה