דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ענפי משק

10,171,472,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת נושא אחד.
הטיפול בנושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

התמיכה לענפי המשק נועדה לעודד צמיחה בת-קיימא בענפי המשק השונים באמצעות ייזום וקידום רפורמות מבניות וענפיות, הסרת חסמים ומנהליים ופתיחת "צווארי בקבוק" שתכליתם לשפר את כושר התחרות של המשק הישראלי באמצעות ניהול תקציב התמיכות למגזר העססקי, שנועד בעיקרו לפתור כשלי שוק שהסקטור העסקי עומד בפניהם. בנוסף, חלק מן המשרדים שדרכם מתבצעת התמיכה לענפי המשק פועלים גם כרגולטורים שתפקידו, בין השאר, להבטיח תחרות ענפית.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב ענפי משק הוא ₪10,171,472,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,004,620,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪11,176,092,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,157,570,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪6,534,843,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪972,218,000 (8.7%)
  • תמיכות והעברות: ₪7,206,573,000 (64.48%)
  • רכש וקניות: ₪2,593,651,000 (23.21%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪6,195,167,483
תחת סעיף זה מוקצים 2,792 תקני כח אדם , ובנוסף 2,623 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?