דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרדי מטה / שירותי דת

1,544,102,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא שירותי דת, במסגרת הנושא משרדי מטה.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

עד לשנת 2016 המשרד לשירותי דת היה מתוקצב כחלק מתקציב משרד ראש הממשלה. החל משנה זו המשרד מתוקצב בסעיף תקציבי נפרד, הכולל את המשרד ואת יחידות הסמך הכפופות לו: הרבנות הראשית ובתי הדין הרבניים.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2003 תקציב משרדי מטה / שירותי דת הוא ₪1,548,052,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,544,102,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪67,345,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,611,447,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪32,243,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪29,792,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪132,475,000 (8.22%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,334,024,000 (82.78%)
  • רכש וקניות: ₪109,101,000 (6.77%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,606,714,587
תחת סעיף זה מוקצים 306 תקני כח אדם , ובנוסף 5,075 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה