דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרדי מטה / משרדים נוספים

1,709,091,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא משרדים נוספים, במסגרת הנושא משרדי מטה.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

בשנת 2024 תקציב משרדי מטה / משרדים נוספים הוא ₪1,709,091,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪27,009,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,428,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪996,136,000 (58.28%)
  • תמיכות והעברות: ₪143,006,000 (8.37%)
  • רכש וקניות: ₪559,669,000 (32.75%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪2,088,738,728
תחת סעיף זה מוקצים 1,649 תקני כח אדם , ובנוסף 816 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה