דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרדי מטה / פנים ושלטון מקומי

8,782,000,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא פנים ושלטון מקומי, במסגרת הנושא משרדי מטה.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד הפנים אחראי מטעם הממשלה לנושאים הבאים:

 • פיקוח על הרשויות המקומיות והכוונת פעולותיהן בהתאם לחוק ולמדיניות הממשלה.
 • ארגון וניהול הבחירות לרשויות המקומיות והכנת פנקס בוחרים.
 • פיקוח על אתרי הרחצה ועל רישוי עסקים.
 • היערכות לשעת חירום ברשויות המקומיות.
 • מתן שירותי דת וסיוע בשיפוץ ובפיתוח של מבני דת לעדות הלא יהודיות.
 • שמירה על המאגר הביומטרי.
 • — מקור: צוות מפתח התקציב

  בשנת 2024 תקציב משרדי מטה / פנים ושלטון מקומי הוא ₪8,782,000,000.
  בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪571,936,000.
  בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪882,667,000.
  בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪757,812,000 (8.63%)
  • תמיכות והעברות: ₪6,868,673,000 (78.21%)
  • רכש וקניות: ₪1,099,076,000 (12.52%)

  הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪9,554,819,555
  תחת סעיף זה מוקצים 2,843 תקני כח אדם , ובנוסף 282 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
  תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

  אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

  פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה