דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרדי מטה / חוץ

1,793,286,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא חוץ, במסגרת הנושא משרדי מטה.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד החוץ מופקד על גיבוש מדיניות החוץ של ממשלת ישראל ועל ביצועה בקרב מדינות המקיימות יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. משרד החוץ מייצג את המדינה בפני ממשלות זרות, ארגון האומות המאוחדות וארגונים בין-לאומיים נוספים.

על המשרד מוטל להסביר את עמדותיה של מדינת ישראל ברחבי העולם ולפתח שיתופי פעולה עם מדינות אחרות. בנוסף, אחראי המשרד על קידום וטיפוח הקשרים המדיניים והאחרים עם קהילות יהודיות בעולם ועם נציגי דתות אחרות.

המשרד מטפל גם בשמירת זכויותיהם של האזרחים הישראלים השוהים בחו"ל ומסייע להם באמצעות נציגויותיו בחו"ל.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב משרדי מטה / חוץ הוא ₪1,793,286,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪42,980,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,836,266,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪69,184,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,094,670,000 (59.61%)
  • רכש וקניות: ₪733,888,000 (39.97%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,877,515,746
תחת סעיף זה מוקצים 978 תקני כח אדם , ובנוסף 346 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה