דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרדי מטה / משפטים

4,730,399,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא משפטים, במסגרת הנושא משרדי מטה.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד המשפטים הוא גורם ממשלתי מרכזי בפעילות השמק ברמת מתן שירותים לאזרח, אכיפת החוק, ייעול הפעילות הממשלתית והסדרת הפעילות הכלכלית במשק.

המשרד אחראי על מספר גדול של יחידות, ביניהן: הנהלת בתי המשפט, האגך לרישום והסדר מקרקעין, פרקליטות המדינה, הסנגוריה הציבורית, האפוטרופוס הכללי, רשות האכיפה והגבייה (המורכבת מההוצאה לפועל ומהמרכז לגביית קנסות), בתי דין שונים ויחידות וגופים נוספים.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב משרדי מטה / משפטים הוא ₪4,730,399,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪913,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪4,731,312,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,238,011,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪573,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,564,750,000 (75.34%)
  • תמיכות והעברות: ₪17,575,000 (0.37%)
  • רכש וקניות: ₪849,426,000 (17.95%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪4,064,216,910
תחת סעיף זה מוקצים 9,148 תקני כח אדם , ובנוסף 9,629 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה