דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרדי מטה / אוצר

5,489,899,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא אוצר, במסגרת הנושא משרדי מטה.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד האוצר נחלק למשרד הראשי ולרשות המסים בישראל.

היחידות העיקריות של המשרד הראשי הן:

 • אגף התקציבים, שמכין את תקציב המדינה ומפקח עליו;
 • האגף לשכר ולהסכמי עבודה, המנהל משא ומתן עם ועדי העובדים ועם הארגונים המייצגים אותם ומבצע הסכמי עבודה במשק;
 • אגף הכלכלן הראשי, המגבש מדיניות בתחום הכנסות המדינה ומחקר כלכלי ויוצר קשרים בין-לאומיים כלכליים ועוד.
 • רשות המסים אחראית לגביית המסים הישירים והעקיפים.
 • — מקור: צוות מפתח התקציב

  בשנת 2024 תקציב משרדי מטה / אוצר הוא ₪5,489,899,000.
  יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,945,609,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪7,435,508,000.
  בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪24,669,212,000.
  בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪4,737,868,000.
  בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪2,275,957,000 (30.61%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,500,000 (0.03%)
  • רכש וקניות: ₪1,790,054,000 (24.07%)

  הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪3,798,517,932
  תחת סעיף זה מוקצים 6,618 תקני כח אדם
  תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

  אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

  פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה