דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרדי מטה

26,432,532,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת נושא אחד.
הטיפול בנושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

המשרדים המנהליים משרתים קשת רחבה של פעילות מטה ממשלתית. הם מאופיינים בכח אדם גדול, ולכן חלק ניכר מהתקציב השוטף של משרדים אלה מיועד למימון הוצאות שכר והיתר לתפעול המשרדים.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב משרדי מטה הוא ₪26,432,532,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,059,002,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪28,491,534,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪26,604,457,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪8,432,970,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪9,908,047,000 (34.78%)
  • תמיכות והעברות: ₪8,087,058,000 (28.38%)
  • רכש וקניות: ₪6,646,583,000 (23.33%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪23,192,429,144
תחת סעיף זה מוקצים 23,585 תקני כח אדם , ובנוסף 18,777 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?