דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשתיות / רשות מקרקעי ישראל

39,752,916,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא רשות מקרקעי ישראל, במסגרת הנושא תשתיות.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

תקציב רשות מקרקעי ישראל הוא תקציב של מפעל עסקי כהגדרתו בחוק, דהיינו תקציב שבו סך ההוצאה אינו יכול לעלות על סך התקבולים לאותה שנת כספים.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב תשתיות / רשות מקרקעי ישראל הוא ₪39,752,916,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪12,450,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪264,245,000 (1.33%)
  • תמיכות והעברות: ₪13,637,809,000 (68.61%)
  • רכש וקניות: ₪2,398,904,000 (12.07%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪82,927,106,412
תחת סעיף זה מוקצים 765 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה